door Jan Visser 8 AUGUSTUS 2002 – EPE –

In Epe is de documentaire ‘Dossier MKZ: de éne koe is de andere niet’ van cineaste Josephine Hamming gisteren in première gegaan. De film is een getuigenis van de overdreven maatregelen, waaronder de boeren nog steeds lijden en het is een aanklacht tegen het door het ministerie van Landbouw gevoerde beleid. De acteurs tegen wil en dank, die voor de bijeenkomst in het gemeentehuis van Epe waren uitgenodigd, beleefden de crisisperiode opnieuw.

Volgens de maakster van het docudrama is deze vooral bedoeld voor ‘de burgers die nog niet begrepen hebben wat er gebeurde en er liever niet meer aan herinnerd wensen te worden.’ Burgemeester Eland van Epe is blij met de film ‘niet omdat we aan crisisverslaving lijden, maar omdat we weten dat er veel is misgegaan bij de rijksoverheid.’ Het is naar zijn oordeel een reden, om nog steeds door te gaan om Brussel en Den Haag te overtuigen van een ander beleid. De boodschap uit de documentaire past in dit streven, want ‘beelden kunnen zo veel meer zeggen dan woorden.’

De toeschouwers zijn zeer onder de indruk van de film, die volgens Hennie Slijkhuis (broer van getroffen veehouder) ‘precies heeft vastgelegd wat er echt is gebeurd.’ WALGING Bij dominee Hans Bok roept de film diepe gevoelens van schaamte en misselijkmakende walging op. Vooral omdat het (MKZ) virus niet door geënte dieren kan worden overgedragen naar gezonde dieren en hun melk en vlees geen enkel risico voor de volksgezondheid inhouden. Het feit dat deze producten nu volop worden geconsumeerd, noemt hij schokkend. Hij signaleert bij de veehouders een ‘hechtingsangst’ voor hun nieuw-aangeschafte vee uit angst voor een nieuwe crisis met alle gevolgen van dien.

De boeren hebben daarnaast veel moeite met de sinds de MKZ-uitbraak over hen uitgestorte nieuwe regels, richtlijnen en aanbevelingen van het ministerie. Eland vindt dat de film op een goed moment uitkomt: ‘Het biedt de nieuwe minister van Landbouw Veerman de gelegenheid om de crisis mee te kunnen beleven en om daaruit zijn conclusies te trekken.‘Hamming gaat een afspraak met Veerman maken, zodat deze na zijn vakantie de indringende beelden op zich kan laten inwerken.

Gelders Dagblad – Zutphen | 08-08-2002 | Lochem
Copyright © 2002 Gelders Dagblad – Zutphen – alle rechten voorbehouden