Disclaimer en auteursrecht

Aansprakelijkheid
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100 procent correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. AB & W film productions B.V. is ook niet aansprakelijk voor het bestaan van virussen of andere schadeveroorzakende programmatuur op de website of andere schadeveroorzakend gebruik van de website.

Hyperlinks en verwijzingen
Aan deze website zijn, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden. Daarmee verstrekken wij aanvullende informatie aan u. Deze website en de medewerkers van AB & W film productions B.V. zijn niet verantwoordelijk voor de via hyperlinks aan de website gekoppelde websites.

Toepasselijk recht
Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. De rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van de AB & W film productions B.V. of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd.