Filmvoorstelling april 2013

Filmvoorstelling van de vlinderfilm Butterflies, Go!

Met filmmaakster Josephine Hamming

11 April 2013
Botanische tuinen TU delft

Dit is een besloten voorstelling echter mocht u de botanische tuinen willen bezoeken dan kan dat.
Kijk voor meer informatie op: www.botanischetuin.tudelft.nl

Mocht u ook een voorstelling binnnen uw organisatie willen neem dan contact op met AB&W films.
Voor contact gegevens klik hier